Articolul 1: Generalitati

Aceste conditii intra in vigoare de indata ce clientul a fost de acord cu oferta facuta de “Clevericious“, fie prin posta, e-mail sau fax, fie de indata ce a fost primit un document semnat de mana clientului sau de catre un reprezentant autorizat de client. Conditiile enumerate in aceasta pagina se aplica intregii oferte si oricarei alte misiuni indeplinite de “Clevericious” pentru acelasi client.

Articolul 2: Prelucrarea datelor

2.1: Informatii colectate in timpul misiunii

Clientul va folosi in mod liber rezultatele misiunii dupa ce a achitat pretul integral pentru aceasta. Ca parte a utilizarii gratuite a rezultatelor misiunii, clientul le poate modifica, completa sau rectifica, numai in exclusivitate responsabilitate. Clientul nu va dobandi nicio proprietate asupra informatiilor dobandite sau a expertizei dezvoltate de “Clevericious” la finalizarea acestei misiuni, ci doar a unui drept neexclusiv util.

2.2: Publicare si referinta

Clientul nu poate comunica tertilor, partial sau integral, sau chiar gratuit, orice informatie dobandita sau expertiza dezvoltata de “Clevericious” ca parte a misiunii sale sau chiar sa o reproduca fara acordul expres si prealabil al “Clevericious“. “Clevericious” este legat de aceeasi interdictie in aceleasi conditii, cu exceptia autorizatiei de la client. “Clevericious” poate, totusi, folosi numele clientului ca referinta comerciala.

2.3: Utilizarea instrumentelor interne de la “Clevericious”

Drepturile de proprietate intelectuala referitoare la software, rapoarte, proiectari, metodologii, materiale si informatii dezvoltate raman in proprietatea “Clevericious” si nu pot fi utilizate in niciun caz pentru scopuri comerciale de catre client.

Articolul 3: Angajamente

Clevericious” se angajeaza sa-si indeplineasca obligatiile contractuale cu cea mai mare grija in utilizarea in profesia sa si in conformitate cu cele mai bune practici actuale. Daca nu este cazul, acesta este in mod expres de acord ca, avand in vedere obiectivul contractului privind finalizarea unei misiuni, “Clevericious” este obligat sa aiba o datorie de mijloace si ca, in cazul in care raspunderea sa este solicitata in executarea acesteia, clientul nu poate solicita despagubiri totale sau daune mai mari decat dublul sumelor pe care le-a platit “Clevericious” pentru intreaga misiune. In sfarsit, toate costurile suportate de intarziere transmiterea datelor catre client necesara pentru implementarea cu succes a contractului va fi suportata de client.

Articolul 4: Ocuparea fortei de munca si concediere

Clevericious” si clientul se angajeaza sa nu angajeze sau sa concedieze personal al celeilalte parti care au participat la derularea contractului pe toata durata executarii contractului si pe parcursul anului urmator anularii relatiilor contractuale.

Articolul 5: Confidentialitate

Clevericious” si clientii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor si a documentelor de orice fel referitoare la cealalta parte la care ar fi putut avea acces in timpul executarea contractului, fie ca este important economic, tehnic, etc. Ambele parti vor lua toate masurile necesare fata de personalul lor pentru a se asigura ca isi asuma responsabilitatea secretului si confidentialitatea tuturor documentelor si informatiilor prevazute in paragraful de mai sus. Se considera clauzele contractului si anexele sale dintre “Clevericious” si client confidentiale si, din acest motiv, nu pot fi publicate sau comunicate catre terti neautorizati.

Articolul 6: Preturi si detalii

Preturile propuse in bugetul de licitatie sunt calculate fara TVA si orice alte taxe sau costuri legate de livrare, expediere, transport sau depozitare. “Clevericious” isi rezerva rezerva dreptul de a-si modifica ratele in cazul schimbarilor neasteptate implicate in costurile salariilor, telecomunicatiilor sau orice alt material sau serviciu indispensabil indeplinirii misiunii. Preturi se bazeaza pe ratele curente, salariile si taxele de securitate sociala. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in contract, aceste preturi sunt revizuite pe baza indicelui preturilor de consum. “Clevericious” se angajeaza sa respecte termenele prevazute in contract. Nici o despagubire nu se datoreaza daca depaseste termenul, cu exceptia cazului in care se poate dovedi ca intarzierea se datoreaza organizarii sau a unei greseli profesionale. Daca nu se stipuleaza altfel in conditiile noastre specifice, perioada de valabilitate a ofertei noastre este de o luna. Agentii si reprezentantii nostri nu au puterea de a comite “Clevericious“. Prin urmare, vanzarile pe care le negociaza devin obligatorii numai dupa livrarea acceptarii noastre in scris a comenzii.

Articolul 7: Clauza de anulare

7.1. In cazul in care cumparatorul nu respecta obligatiile sale contractuale sau anuleaza sau inceteaza contractul, acordul se incheie de drept si numai pe baza vanzatorului care exprima vointa sa catre cumparator prin scrisoare recomandata fara notificare formala prealabila.

7.2. In cazul in care o factura nu este platita la data scadentei, acordul se incheie in mod corect si numai pe baza vanzatorului care isi exprima vointa catre cumparator prin scrisoare recomandata, fara a fi prealabil notificare formala. Vanzatorul are dreptul de a lua inapoi orice bunuri furnizate fara a implica instantele.

7.3. In cazurile mentionate la punctele 7.1 si 7.2, cumparatorul trebuie sa plateasca o despagubire egala cu 35% din pretul pretului initial de oferta (sau al soldului) cu minimum 350 de euro. Daca asta suma este mai mica decat daunele vanzatorului, acesta are dreptul de a demonstra prejudiciul sau prin orice mijloace.

Articolul 8: Toate conditiile generale

Aceste conditii generale au semnat intre “Clevericious” si client integral obligatiile partilor. Nici o informatie sau documente nu pot crea obligatii in temeiul prezentului contract daca acestea sunt nu fac obiectul unei modificari semnate de ambele parti.

Sub rezerva modificarilor efectuate de ambele parti, aceste conditii generale sunt aplicabile printr-un acord expres acceptat in scris. Fara ca aceasta lista sa fie exhaustiva, acelasi lucru se aplica si pentru conditiile care figureaza in facturi, conditiile mentionate in documentele de afaceri si toate scrisorile personale trimise direct sau indirect de o parte la cealalta. Nicio alta tehnica, publicitate sau afaceri documentele de orice fel si nicio corespondenta inainte de semnarea contractului pot declansa obligatii in conditiile generale mentionate.

Articolul 9: Controale

In cazul disputelor si dupa incercarile de a gasi o solutie amiabila, competenta este atribuita instantelor districtelor judiciare de unde are sediul “Clevericious“, in ciuda mai multor inculpati sau garantii.

Articolul 10: Alegerea adresei

Partile isi aleg adresa pentru a fi la sediul central.

Articolul 11: Plata

11.1. Cu exceptia cazului in care o data scadenta nu este prevazuta in mod expres pe aceasta factura, aceasta este platibila in termen de 15 de zile din ziua urmatoare a datei facturii.

Trimiterea facturii reprezinta un ordin de plata la data scadentei. Orice intarziere la plata, fara a fi necesar sa se adreseze o notificare formala de plata, va conduce la o compensare de ritm forfetara de 15% din suma facturii cu un minimum de 65 EUR cu titlu de daune, fara a aduce atingere costurilor consilierii juridice (avocati) si a altor cheltuieli (cheltuieli de procedura) care vor fi percepute debitorului cu un dobanda moratorie conventionala egala cu 1% pe luna la data livrarii facturii in conformitate cu articolul 1152 din Codul civil belgian. Dobanzile se calculeaza pentru fiecare perioada de 15 zile perioada inceputa fiind considerata o datorie datorata.

11.2. Contractele noastre referitoare la gazduire, nume de domeniu, adrese de e-mail, intretinere; acestea incep la data rezervarii serviciului in cauza si sunt tacit reinnoite pentru aceeasi durata, cu exceptia cazului in cazul anularii prin scrisoare recomandata cu trei luni inainte de data scadentei. In caz de neplata la scadenta, serviciile in cauza sunt suspendate imediat.

Articolul 12: Clauze de scutire

Orice circumstante care apar dupa semnarea contractului si sunt in afara controlului partilor si impiedica executarea contractului sunt considerate clauze de scutire: conflicte industriale, incendiu, mobilizare, sechestru, embargo, interzicerea transferului de valuta, revolutie, lipsa mijloacelor de transport, lipsa generala de materii prime, reducerea consumului de energie etc.

Oricare dintre parti invoca circumstantele mentionate mai sus, trebuie sa il avertizeze pe celalalt imediat in scris, imediat ce apar si dispar. Aparitia uneia dintre aceste circumstante elibereaza atat cumparatorul, cat si vanzatorul de orice responsabilitate.

Daca gasiti erori de traducere, va rugam raportati-va la termenii, conditiile si politica din limba flamanda sau franceza.